Historie:Osobní stránka na adrese: pkvm08.svet-stranek.cz

Historie

Historie PKVM
13.09.2008
Počátky oddílu ve Vysokém Mýtě sahají až do roku 1942, kdy byl založen plavecký odbor Vysokomýtských sportovní klubů. Ten navázal na činnost tělocvičné jednoty Sokol propagovanou nestorem mýtských plavců Hugo Ansorgem a hlavně zájmem mladých plavců. Jejich kádr tvořili: Láďa Kafka, Luďa Prix, Láďa Šafr a Kája Šprojcar. K těmto prvním se přidružili postupně další, kteří se začali zúčastňovat plaveckých soutěží České asociace plaveckých sportů. Působilo zde i družstvo skokanů.

Po válce pracoval plavecký oddíl pod vedením Vlasty Stratílka a Radka Dvořáka. V roce 1968, kdy skončila oprava plovárny oddíl převzal Miroslav Mařík. Z nesmělých začátků vyrostrl poměrně silný oddíl, který se pravidelně zúčastňoval krajských přeborů. Jako trenéři zde v této době působili: Ladislav Šafr, Miroslav Mařík a Augustin Andrle. Od otevření krytého bazénu ve Vysokém Mýtě mohli plavci začít trénovat celoročně, a tak se 14. 11. 1982 dočkali první mistrovské medaile. Získala ji třetím místem Marie Horníčková na 50 m prsa (0:44,9), na Zimním žákovském přeboru ČSR v Kladně. Od počátku 80. let byl hlavním trenérem klubu Dr. Augustin Karel Andrle. Pod jeho vedením získali plavci již přes 300 medailí z mistrovstvích republik.
K nejlepším plavcům historie klubu patřili:Eva Klátová (1972) 23 násobná přebornice ČSR a ČSSR,Milan Seidl (1974), který získal 2 stříbrná a bronzovou medaili na Přeboru ČSFR dorostu,
Bohumír Šraut (1975), odchovanec plaveckého klubu, účastník Univerziády na Mallorce 1999, ME v Lisabonu 1999 (10. a 11. místo), MS Athény 2000.

Dálkové plavání

Tomuto náročnému sportovnímu odvětví se ve Vysokém Mýtě věnuje stále více plavců. Vrcholem je MČR a celoroční soutěž – Český pohár. Do dnešní doby jsme získali mnoho medailí.


Krytý plavecký bazén – výstavba, provoz

Příprava ke stavbě krytého bazénu začala v roce 1969, kdy zástupci výboru TJ Spartak Karosa páni Jan Popelka, vedoucí plovárenského odboru Tyršovy plovárny, a Mařík Miroslav, předseda plaveckého oddílu se zúčastnili kongresu o výstavbě plaveckého zařízení, pořádaného komisí pro výstavbu československého plaveckého svazu. Náš plavecký oddíl si pro svoji příkladnou činnost záhy získal značnou podporu této komise. Bylo třeba překonat překážky kladené územními orgány což se zástupcům tělovýchovy a především plaveckého svazu podařilo.

Příprava staveniště započala v roce 1973, kdy bylo třeba odstranit staré budovy na přidělené stavební parcele. Vlastní stavba započala až v létě 1974, byla zařazena do akce Z, kdy bylo značnou část prací provádět brigádníky. Bylo odpracováno s různými organizacemi a občany cca 175 tis. hodin. Opravdu a bez nadsázky lze říci, že největší podíl a zásluhu na tom, že ve Vysokém Mýtě stojí krytý plavecký bazén, má pan Miroslav Mařík. Krytý plavecký bazén byl slavnostně otevřen 23. května 1981 plaveckými závody.

Vysoké Mýto a plavecké štafety

1000 x 100 m

30. 4. a 1. 5. 1982 se konal první ročník plavecké stafety 1000 x 100 m za účasti obyvatel a studentů Vysokého Mýta a byl ustanoven základní rekord 31h 16min 43,6s (1:52,6 min na plavce). V roce 1983 se účastnilo již 18 měst z celé republiky. Čas 30h 20min 29,3 s a první místo mezi městy do 15 tis. obyvatel získalo Vysoké Mýto. 1984 již startuje 47 měst v celém Československu a Vysoké Mýto opět vítězí mezi městy do 15 tis. obyvatel v čase 29h 53min 40,2s. Další ročník této štafety se uskutečnil v roce 1986 a znovu vítězství Vysokého Mýta ve své kategorii – 29h 34min 53,5s. Zatím poslední ročník odstartoval 8. listopadu 1989. Mezi 51 zúčastněnými městy v celém Československu vítězí Vysoké Mýto v kategorii do 15 tis. obyvatel – 29h 46min 34,6s.

500 x 50 m

V roce 1985 v rámci mezinárodního roku mládeže se uskutečnilo mezinárodní simultání plavecké utkání na dálku ve štafetě 500 x 50 m mezi městy Vysoké Mýto a Korbach (ze SRN). Vítězí Vysoké Mýto v čase 5h 53min 14,5s.

Štafeta 1000 x 100 m

1982 Vysoké Mýto poprvé 31h16min43s,6 1:52,6
1983 14 měst Vysoké Mýto 30h20min29s,6 1:49,2
1984 36 měst Vysoké Mýto 29h53min40s,2 1:47,6
1986 52 měst. 62 štafet, 75 tis. osob
1. města nad 100 tis. obyv. – Brno 22h18min16s
2. města do 100 tis. obyv. – Č. Buďejovice 24h52min46s
3. města do 50. tis. obyv. – Trenčín 25h58min05s
4. města do 15. tis. obyv. – V. Mýto 29h34min52s
1987 22 měst, 28 štafet
Brno 21h50min52s
Vysoké Mýto 29h46min06s
Celkově plavalo štafetu 1000 x 100 m asi 160 tis. plavců.

Štafeta 500 x 100 m

pod patronací UNESCA, plavalo na dálku Korbach SRN a Vysoké Mýto-Vysoké Mýto 5:53,14
Korbach 6:37,50Pod agenturou SPRINT
1993 – Vysoké Mýto 1. místo
1994 – Vysoké Mýto 1. místo
1995 – Vysoké Mýto 1. místo – akci garantoval Mezinárodní olympijský výbor
Vytrvalostní štafeta 100 x 1 hod, Vysoké Mýto naplavalo 337 km.
1998 Nejpočetnější nepřetržitá plavecká štafeta světa na jednu délku bazénu (25m).Vysoké Mýto 1. dubna 2454 osob za 17 hod 54 min 5s.Přeplavby:

1992 Bospor – asi 15 osob
1993 Gibrartar Tarifa, pobřeží Maroca 16,4 km 4 hod 47 min. Druhý nejlepší čas na světě – Paďourová Bronislava a Zavadilová Jana
1994 Suez, Port-Said-Sinajský poloostrov – Zavadilová, Šraut, Andrle, Lipavský
1996 Malta, Sicílie 92 km 20 hod 42 min 7 s – Pospíšilová, Srb, Budňák, Turoň
1998 Sardinie, Korsica 22 km 5 hod 51 min 10 s – Klára Andrlová, první žena na světě

Od roku 1.6. 1981 do 5.10. 2008 získal plavecký klub 530 medailí z MČR:

zlato-152
stříbro-189
bronz-189